top of page

Påstande fra Jacob Scavenius


Publiceret: 09/06 2017 | Opdateret: 09/06 2017 09:22

Trænger solidariteten mellem forbundene i LO til et eftersyn? Lad os starte en debat om dette i egne rækker, skriver Jacob Scavenius. Jacob Scavenius, Forhandlingssekretæren for murerne - der var på ferie under OK17 afstemningen. Samt stemte bl.a. ja til “Dansk” Byggeris velkendte krav om forringelse af murernes fagretslige regler. "OK 17 blev stemt ned af murersvendene, bl.a. fordi forventningerne til et værn mod social dumping ikke blev indfriet, og fordi mestrene fik mulighed for at indføre ekstra overarbejde. Hvorfor blev resultatet af forhandlingerne sådan? Forhandlingssekretær Jacob Scavenius beretter her om forhandlingernes forløb, og vi har indhentet kommentarer til hans skriv.

Siden OK 2010 er det fjerde gang, at et flertal af murerne stemmer nej til et overenskomstforlig, og denne gang mere markant end før. Det skyldes helt sikkert, at forventningerne til et værn mod social dumping ikke er blevet indfriet, men også at mester denne gang fik mulighed for at indføre ekstra overarbejde. Men hvordan har det kunnet lade sig gøre?"

Om forløbet:

3. marts

"Igen blev forhandlingsudvalget indkaldt. Efter et døgn med Dansk Byggeri blev forhandlingsudvalget næste dag præsenteret for et forlig ud fra industriens ramme med forbedringer på lønforhold og arbejdsmiljø. Med i pakkeløsningen var også protokollat om systematisk overarbejde, som selv Dansk Byggeri ikke mente var egnet til byggeriet, men deres alternative forslag var langt værre."

Dansk Byggeri mente ikke protokollatet var egnet til Byggeriet!!

Enhver kollega, tillidsmand og andre med sund fornuft har spurgt sig selv; Hvorfor skal protokollat nr 41 så være med?

og

”…deres alternative forslag var langt værre”

Vi har endnu til gode at høre hvad der var endnu værre?

Vi besluttede på kongressen at;

” …Vi skal bruge de gunstige tider i byggebranchen til at sikre os mod social dumping. Der er ingen tvivl om, at vi vil kæmpe benhårdt for kædeansvar, selv om det bliver ekstremt svært…”

Vi mærkede ikke at vores forhandlere tog den benhårde kamp, vi mærkede ikke at de turde sige nej-

Jacob’s analyser:

1. Systematisk overarbejde – hvad er det i praksis?

"Det er vigtigt, at I som murersjak fortæller mester, at systematisk overarbejde ikke er en udvidelse af arbejdstiden til 42 timer. Udgangspunktet skal være et ønske fra mester om i en specifik periode at indføre varieret ugentlig arbejdstid ved reelle forhandlinger (§ 10). Hvis den forhandling bryder sammen, kan mester varsle systematisk overarbejde, dog med maks. 1 time pr. dag fordelt på ugens 5 dage, som efterfølgende skal afspadseres. Det er der ved at blive lavet en vejledning om til alle 3F-afdelinger. Det er vigtigt, at du kontakter din fagforening hvis du bliver præsenteret for systematisk overarbejde, så vi kan sikre, at reglerne bliver fulgt."

Vi tager den en gang til;

42 timer om ugen i 20, 30 eller måske 40 uger er en klar udvidelse af arbejdstiden!

Og arbejdsgiveren bestemmer hvornår vi skal afspadsere og han beholder lønnen indtil da!

2. Forligsmandsloven og sammenkædning – godt eller skidt?

"Det er Forligsmandslovens regler, der bestemmer, om der skal være en sammenkædning for hele LO-området. § 12 siger, at forligsmanden har retten til at bestemme, men at der kan laves aftaler mellem LO/DA. Hvis der ikke er en sammenkædning, så er spørgsmålet om murerne alene kan konflikte sig igennem for at opnå forbedringer? Jeg tror ikke, det vil rykke meget. Hvad med Byggegruppen? Det bliver svært, en konflikt skal være kort, effektiv og gerne lukke landet ned i en periode, og den bliver mest effektiv, hvis både transport og industri er med."

Kan murerne konflikte alene? Kan 3F’s byggegruppe konflikte alene?

Det reelle spørgsmål er om hele byggeriet kan konflikte alene?

Svar – selvfølgelig kan vi det. Hvis alle byggepladserne er i konflikt, så er vi titusinder af strejkende som nok skal sørge for at lukke store, såvel som små byggepladser. Det ville skabe respekt og resultater – og ikke mindst; et godt udgangspunkt for kommende forhandlinger

Byggnads i Sverige har lige forhandlet overenskomst og de er ikke i sammenkædning. Alligevel forbedrede de rammen fra Industrien!

3. Fællesskabet i 3F, murersjakket, Byggegruppen og hele LO

"Det er problematisk, at industriforliget ved de sidste fire overenskomstforhandlinger er blevet copy-pastet til byggeriet og de øvrige områder. At det har været mere end svært at få et gennembrud overfor Dansk Byggeri, når vores hovedkrav ikke har været de samme som industriens, og når arbejdsgiverne samtidig skal have alle deres aftaler godkendt i DA. Vi bliver nødt til at diskutere i LO-familien, om solidariteten overfor de enkelte forbunds hovedkrav skal have et ordentligt eftersyn. Lad os starte den debat i egne rækker og i 3F."

Fakta;

Industriforliget er ikke blevet ”copy-pastet” ved de sidste 4 overenskomster.

I 2010 fik Industrien fik et ”bilag 8”, som ikke er særlig effektivt

Vi en aftale om 48 timers møder i byggeriet – et meget effektivt redskab.

2012 var stort set ”copy-pastet”

i 2014 fik vi 2 protokollater mod social dumping, som Industrien ikke havde. Det ene protokollat med udgangspunkt i ILO konventionen om samme løn for samme arbejde i samme reegion!

I 2017 fik vi desværre 2 markante forringelser, som CO Industri ikke havde med;

Murernes faglige regler forringes

Isolatørerne mistede en ret til at akkordere

Kald bare disse forringelser for ”copy-pastet” – medlemmerne har gennemskuet det dårlige håndværk! Jacob Scavenius, en lille hilsen herfra. "En lort er en lort uanset hvor meget du forsøger at pynte på den. Hvis du bliver ved med at forsøge at sælge os den lort du har været med til at skabe - tvinger vi dig til at æde den…"

Jacob “Læg dig ned, der er ingen, der gider dine undskyldninger. Uagtet valg medie strategi”

170 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page