top of page

Systematisk overarbejde


Her er lidt at tænke over. Systematisk overarbejde? Det er præcis det, som overskriften siger, nemlig en mulighed til mester for ensidigt at diktere overarbejde, hvis man ikke kan blive enige om at arbejde over. Lad os lave et eksempel: Mester har travlt og vil gerne have indført overarbejde. I januar stiller han kravet. I bliver ikke enige. Mester bruger protokollat 41. Fra midt februar dikterer mester overarbejde 1 time om dagen (5t. pr. uge). Nu er den ugentlige arbejdstid 42 timer ( + selvbetalte pauser) I arbejder over i 40 uger + 6 ugers ferie. I opsparer 40 x 5 timer = 200. Beløbet sættes i ”timebank” 200 x f.eks 200 kr./time = 40.000 I får løbende udbetalt overarbejdssatssen (pt. 50% af 120,15) = 60kr. Efter 46 uger er vi ved jul. Mester dikterer m. 6 x 24 timers varsel afspadsering i januar og lidt i februar. (160 +40) I afspadserer og får udbetalt jeres opsparede timebank. Da alt er klaret indenfor 1 år., kan mester igen varsle systematisk overarbejde. Vi starter forfra Der er desuden flere problemer : Hvis der er vejrlig og mester spørger, om I vil vente eller ”aftale” at afspadsere, vil de fleste nok afspadsere = Mester sparer de 120/pr.time i ventetid. Hvis der mangler materiel : Vil I hjemsendes eller afspadsere ? Hvis der er en midlertidig arbejdsmangel : hjemsendelse eller afspadsering ?

Hvis firmaet går konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond kun op t.½ år. Firmaet har jeres opsparede penge at arbejde med. Da I afspadserer jan./febr. Bliver feriepenge, SH og pension af beløbet ligeledes skudt et år. I kan ikke afspadsere i opsigelsesperioden. Altså skal timebanken bruges, førend i kan få dagpenge.

Vi har altid kunnet aftale overarbejde. Nu bestemmer mester énsidigt både overarbejde og afspadsering. Vi har fået udvidet den ugentlige arbejdstid m. 5 timer. Vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Vores arbejde er stærkt nedslidende i forvejen.


441 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page