top of page

Manipulerende fordrejning af sandheden


DSBs ledelsen har over den seneste tid forsøgt, at skjule det reelle forløb, bag positive overskrifter i en desværre noget nær ukritisk presse. I går meddelte DSBs administrerende direktør Flemming Jensen, at Dansk Jernbaneforbund og DSB nu i fælleskab har fået arbejdstiden for lokomotivførerne i S-tog på plads til DR. Denne melding tjener utvivlsomt til formål, at sende et signal om forsoning. Men der er langt fra første gang DSB smiler i pressen, og dolker de ansatte bag tæppet. Bare i den tid hvor nejtil42timer har haft fokus på den faglige massakre af vores kolleger hos DSB, er det minimum tredje gang DSB forsøger denne strategi. Vi skal ikke længere tilbage end den 30. november, hvor vi så DSBs underdirektør, Poul Genzøe-Enemark strække hånden ud og love reelle forhandlinger, til Dansk Jernbaneforbunds formand Henrik Hørup. Inden da havde man udsendt diverse informationsskrivelser, om hvordan planlægningen af arbejdstiden ville blive i fremtiden. Altså den arbejdstidsplanlægning man nu udmeldte, at man ville indgå reelle forhandlinger om...!? Samme dag som overskrifterne og begravede stridsøkser kom ud. Tikkede arbejdstidsdiktaterne ind, uden hensynstagen til, at det reelt var dem, man forhandlede om...?! Arbejdstidsdiktatet bar også tydeligt præg af, at der ikke havde været kompetente, medarbejdere inde over. Tur-listerne har spækket med fejl, brud på blandt andet 11-timersregler og almindelig sund fornuft. "Stridsøkser, Gidseltagning og Spin" "Forhandling er ikke diktat" Den 27. november skrev vi om, et for ytringsfriheden, meget alvorligt problem. Problemet understregede netop hvorfor forhandlingerne ikke går godt. Hvorfor det er så svært, at opnå en fælles enighed. For at indgå en god solid overenskomst, skal den indgåes mellem to ligeværdige parter, der reelt er villige til, at mødes på midten. Men i dette forløb viser DSBs ledelse deres sande ansigt. Vi havde over længere tid været i dialog man flere DSB ansatte, der fortalte om censur og trusler. Flere fortalte, at de efter at have ytret sig, efterfølgende var blevet truet med at dumpe køreprøver m.m, hvis de ikke trak deres ytringer tilbage. Efterfølgende går DSB i pressen og lovpriser ytringsfriheden i medierne, og oplyser at DSB ansatte selvfølgelig må ytre sig som de vil. DSBs bekymring var blot, at de ansatte ofte ikke ytrede sig faktuelt korrekt i forhold til DSBs opfattelse, og det kan man jo ikke have. Det har dog ikke ændret sig, vi hører stadig fra kollegaer hos DSB, der er bange for at tage bladet fra munden. "Opslaget DSB ville stoppe" Hvad er det DSBs ledelse forsøger, at opnå ved denne truende og manipulerende adfærd....? Det er ganske enkelt, og strategien er ganske velkendt. DSB forsøger at sende et signal om reelle forhandlinger, skabe splittelse mellem Dansk Jernbaneforbunds medlemmer samt, at få den eksterne støtte til at udråbe en sejr, demobilisere og gå hjem. Når der senere i forløbet kommer et sammenbrud, vil DSB forsøge, at udstille Dansk Jernbaneforbund, som den part der ikke ønsker en løsning. "Se DSB S-tog, vi havde landet den aftale i ønskede men jeres forhandlere blev grådige, og det går nu ud over jer". Hvilket vi skrev om i artiklen "Stridsøkser, Gidseltagning og Spin". En meget gammel og velkendt strategi. Dansk Jernbaneforbund skriver i en presse meddelelse fra i dag: "Ro på - Vi mangler stadig 95%. På trods af enighed om teksten til en arbejdstidsaftale for lokomotivførerne hos DSB S-tog, maner Dansk Jernbaneforbund til besindighed: - Vi mangler stadig 95% af alle udestående, før vi har en aftale. – og der støder løbende nye problemer til, siger formand for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup. Dansk Jernbaneforbund og DSB har i månedsvis forsøgt, at blive enige om nye lokalaftaler i forbindelse med overgangen til den private Jernbaneoverenskomst. Mandag morgen meddelte DSB, at der var indgået en aftale for lokomotivførerne hos DSB S-tog. Men aftalen er alene et lille komma i en lang fortælling, hvis man spørger Dansk Jernbaneforbund formand, Henrik Horup:- DSB forsøger bevidst, at efterlade det indtryk, at vi stort set er i mål. Det er desværre meget langt fra virkeligheden, siger Henrik Horup, der ikke vil afvise, at DSB’s spin er et forsøg på at tage luften ud af onsdagens hasteforespørgelse i Folketinget om netop DSB konflikten.Dansk Jernbaneforbund understreger, at der mangler meget og at parterne fortsat står langt fra hinanden på helt afgørende områder:- Der mangler stadig aftaler om arbejdstid for lokomotivførerne på fjern- og regionaltogene. Der mangler aftaler for togpersonalet i DSB og DSB S-tog. Oveni kommer større udfordringer med løn og pension, medarbejderindflydelse, uddannelse og øvrige lokalaftaler. De forhandlinger er end ikke er gået i gang endnu, understreger Henrik Horup.Dansk Jernbaneforbund peger derudover på, at der nu også er opstået nye problemer i forhold til stationspersonalet i DSB:- Der er ikke umiddelbart udsigt til at tilpasningsforhandlingerne for stationsbetjente i DSB kan ende ud i enighed. DSB og Dansk Industri er ved, at løbe fra tidligere aftaler og vi bevæger os i øjeblikket væk fra hinanden. På den måde støder der hele tiden nye problemer til, siger Henrik Horup. Dansk Jernbaneforbund understeger, at man ikke indgår delaftaler:- Vi har først en aftale med DSB, når der ligger en aftale for alle personalegrupper og på alle områder. Enigheden om arbejdstid for lokomotivførerne på S-tog er positiv. Men vi har kun ryddet en mindre forhindring af vejen. Og Dansk Jernbaneforbund efterlader ingen på perronen, siger Henrik Horup" Kort sagt: LAD VÆRE MED AT FALDE FOR DSB's SPIND...❗️ Citeret udtalelse fra Dansk Jernbaneforbunds formand:

"Udkastet ligger nu og venter på, at alle aftaler i øvrigt falder på plads. Vi er langt fra i mål.

Allerede søndag kunne man konstatere, at DSB’s underdirektør som vanligt var hurtig på tasterne, og udsendte information.

Jeg skal opfordre til, at medlemmerne alene forholder sig til den information, der kommer fra Dansk Jernbaneforbund og LPO DSB S-tog.

DSB har fortsat et enormt behov for at fremstille situationen, som om der hersker en stor enighed, og at der er indgået aftaler. Og særligt op til den kommende uges politiske fokus, vil man gå langt for at signalere enighed og ro."

Kære kolleger. DSB må ikke få held til, at slå kiler ind imellem os. Strategien er velkendt og vi informerede om, at det var det de ville iværksætte, allerede inden den første artikel kom på gaden. Hold linjen! og lad os blive endnu stærkere. STØT OP! - MØD OP!

Vi ses til faneborg for #fairforhold i DSB på onsdag (12. dec.) v/ Christiansborg 12.00-15.00.

332 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page